Прекратяването на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя

Прекратяването на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя е регламентирано в чл. 328 КТ с конкретно посочени хипотези.

В случай, че не намирате законово основание в хипотезите на чл. 328 от КТ за работодателя не съществува възможност да прекрати трудовия договор само посочвайки основанието „чл. 328 КТ“.