Предложение на работодателя за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Може ли работодател да отправи предложение за прекратяване трудовия договор по взаимно съгласие и чрез издаване на самата заповед за това и има ли пречка съгласието на работника и работодателя за прекратяването да бъде обективирано в един документ и това да е заповедта?

Отговорът е отрицателен.

Прекратяване на трудовия договор