Предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие като предизвестие

Може ли отправено предложение от работник или служител за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие да се приеме за предизвестие, в случай че не бъде прието предложението, без това да бъде изрично посочено?

Отговорът е отрицателен.