Предварителна закрила на синдикалисти

Заместник-председател на синдикална организация ползва ли се със предварителна закрила от уволнение?

Отговорът е отрицателен.

„Синдикално ръководство“ е председателят и секретарят на съответната синдикална организация и единствено те се ползват с предварителна закрила от уволнение.