Ползва ли се от закрила работник непредоставил болничен лист?

В случаите, когато работникът или служителят недобросъвестно укрие обстоятелството, че ползва разрешения му отпуск като не изпълни задължението си по чл.9, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза да представи болничния лист до два работни дни от издаването му, то закрилата се изключва.

Закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 4 КТ, се отнася към момента на връчване на заповедта за уволнение. Работодателят не може да уволни работник или служител, който към този момент е започнал ползването на разрешен му отпуск. Същата не е приложима в случай, че работникът или служителят макар и да е бил в разрешен отпуск според издадения му болничен лист, се е явил на работното си място, не е представил издадения болничен лист и не е уведомил работодателя, че се намира в надлежно разрешен отпуск поради болест.