Поканихте ли работника да ползва платения си отпуск?

Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага. За да се възползва работодателят от правото си да предостави едностранно неизползвания платен годишен отпуск през 2019 г. следва до края на календарната година на покани работника или служителя да стори това. Липсата на покана до работника преклудира възможността на работодателя да предостави платения годишен отпуск на работника без негово съгласие през 2020 г.