Официално извънредното положение удължено до 13.05.2020 г.

С бр. 33 от 07.4.2020 г. на ДВ   Народното събрание взе Решение за  удължаване на срока на обявеното извънредно положение от 13 март 2020 г. върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г.

Решението тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147369