Относно срочния трудов договор

Трябва ли в трудовия договор да се посочват причините, които обуславят срочността?

Отговорът е положителен.