Отмениха централизирания етап на конкурса за държавни служители

С пар. 15 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г. са отменени разпоредбите в Закона за държавния служител, които предвиждаха централизиран етап на конкурсите за държавни служители. Съответния орган по назначаване обявява и провежда конкурса.