Обжалване на постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение

Подадох молба за издаване на „Постановление за обявяване на трудово правоотношение„. Мога ли да обжалвам отказа на Инспекцията по труда?

Отговорът е отрицателен.