Обжалване на заповед за прекратяване, която не е връчена

Има ли ищецът-работник правен интерес да иска от съда отмяна на заповед за прекратяване на трудовото му правоотношение, която никога не му е връчвана?

Сред работниците живее един мит, че отказа да се получат документи води до това, че същите не влизат в сила и нямат правно значение. Един от най-честите въпроси към специалистите по трудово право е: да подписвам ли документа? Когато става въпрос за предизвестие или заповед за прекратяване, подписването им не означава съгласие с извършеното уволнение, както неправилно се приема, а само и единствено има значение за сроковете за прекратяване на трудовия договор (когато се връчва предизвестие) и за сроковете за обжалване, когато се връчва заповед за прекратяване. На следващо място връчването на документи може да се установи със свидетели, а работникът или служителят отказал документа да не може да се защити, тъй като няма да знае, какво точно да обжалва.

От друга страна ако работник или служител жалят пред съда, заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, като твърдят, че заповедта, друг писмен документ или предизвестие не е връчвано, то по същество ще твърди, че трудовото правоотношение не е прекратено. Поради това предявените искове за отмяна на уволнението извършено със заповед, която не е връчена са без предмет и делото ще бъде прекратено.   

Поради това не отказвайте получаването на документи. Ако имате някакви съмнения, поискайте да се консултирате и след това подпишете получаването. Не забравяйте – получаването не означава съгласие, както с уволнението, така и посочените или непосочени обезщетения в заповедта за уволнение.

Решение № 248/22.10.2018 г. по гр. д. № 754/2018 г., IV г.о., ВКС