Обезщетение за пенсиониране от работодател след възстановяване при незаконосъобразно уволнение

Работодателят дължи обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ в размер на 6 заплати, ако работникът или служителят по време на незаконно уволнение до неговата отмяна е работил при друг работодател. Времето на незаконно уволнение се счита за трудов стаж и вслучай, че същият е 10 години при работодателя, чиято заповед е отменена като незаконосъобразна, поради което същият дължи обезщетение в предвидения увеличен размер.