Обезщетение за неползван платен годишен отпуск …

Обезщетение за неползван платен годишен отпуск за времето на извършеното уволнение до възстановяването му на работа.

Дължи ли се обезщетение на работника за неизползван платен годишен отпуск за времето от уволнението до възстановяването му на работа, което се зачита за трудов стаж?

Отговорът е положителен.