Неплатен отпуск през 2020 г.

Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж.

През 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

Това са промените приети параграф 16 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 44/13.05.2020 г.)

Пълния текст ТУК

Неплатен отпуск през 2021 г.