Незаконно недопускане до работа

За да бъде налице незаконно недопускане до работа  е необходимо работникът или служителят, макар и еднократно, да посети работното си място и да изяви готовност да полага труд по трудовото правоотношение. Тогава недопускането до работа е незаконно, тъй като е извършено от работодателя в нарушение на основното му задължение, именно: да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудово правоотношение. В посочения случай работодателят ще дължи обезщетение за незаконно недопускане до работа в размер на брутното трудово възнаграждение за съответния период.

Определение № 827/31.12.2020 г. по гр. д. № 2731/2020 г., IV отд., ВКС и цитираните в него:  Решение № 191/ 04.05.2011 г. по гр.д. № 656/ 2010 г. на ВКС IV-то отд; Решение № 518 по гр.д. № 374/ 2009 г. на ВКС IV-то отд.; Решение № 298 по гр.д. № 3972/ 2008 г. на ВКС, I-во ГО и Решение № 683 по гр.д. № 1130/ 2009 г. ВКС, IV-то ГО