Нараняването от побой между колеги не е трудова злополука, когато е предизвикан от пострадалия

Спорно в случая е дали настъпилото увреждане е по повод и във връзка с извършваната работа. В случай, че увреждането е причинено от упражнено физическо насилие над пострадалия от неговия колега, провокирано от първия, т.е. от предизвикан междуличностен конфликт, то увреждането не е станало във връзка или по повод на извършваната работа или при работа, извършена в интерес на осигурителя, а настъпва по повод личен конфликт, прераснал в сбиване и нараняване на пострадалия от негов колега. Част от фактическия състав е увреждането да е станало във връзка или по повод на извършваната работа и затова дори двамата работници да са се сбили на работното място, през работно време и по повод на конфликт за изпълнение на трудови задължения, увреждането на единия от тях в резултат на това сбиване няма характеристиките на трудова злополука, тъй като увреждането не става във връзка или по повод на извършваната работа и не е във функционална връзка с условията на труд. В случая безспорно липсва и функционална връзка между настъпилото увреждане и условията на труд, тъй като условията на труд не са причина за увреждането.