Мотивира ли се заповед за прекратяване поради завършване на определената работа?

Следва ли да е мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ със завършване на определената работа?

Отговорът е отрицателен.

Чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ предвижда специфично основание за прекратяване на срочния трудов договор за определена работа. Основният въпрос, който може да е спорен, е определената работа, със завършването на която трудовият договор се прекратява. Това изисква още при сключване на договора тя да бъде достатъчно ясно и точно определена по обем и качество. При неяснота относно определената работа трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ подлежи на тълкуване съгласно чл. 20 ЗЗД. По конкретния въпрос се приема, че в заповедта за прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ е достатъчно да бъде посочено, че основанието е завършването на определената работа. Това основание е известно на страните още при сключване на срочния трудов договор и затова не си дължат предизвестие,нито обезщетение.