Момент на прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Отговор на зададен въпрос:

Може ли да се уговори прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на дата по-късна от седем дни от постигане на съгласието?

Отговорът е положителен.