Може ли работодателят да задължи да се работи след края на работното време?

Отговорът е и ДА и НЕ.

Кога може работодателят да задължи работника или служителя да остане след края на работното време?

Когато е въведено ненормирано работно време.

Работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време. Отработеното време не е извънреден труд и не се заплаща допълнително. Работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, не по-малко от 5 работни дни годишно. Работата в почивни и празнични дни при ненормиран е извърден труд и се заплаща като такъв, при съобразяване на условията на неговата доспутимост.

Не така стои въпроса, при сумирано изчисляване на работно време. В този случай, работодателят не може да изисква полагане на труд след края на работната смяна.

За Вашите казуси относно ненормираното работно време, пишете в контактната форма на сайта.