Може ли пълномощникът на работодателя да свидетелства пред съда?

За допустимостта на свидетелските показания на пълномощника на работодателя (страна в материалното правоотношение), предмет на делото

Изявленията на страната по делото имат доказателствена сила само доколкото чрез тях се установяват неизгодни за нея факти. Затова в гражданския процес страната дава обяснения, а не свидетелски показания. Съгласно чл. 177 ГПК като страни по делото дават обяснения физическите лица, законните представители на юридическите лица, длъжникът и синдикът по дела свързани с масата на несъстоятелността и лично отговорният съдружник в командитното дружество. Пълномощниците на страната може да дават свидетелски показания. Пълномощникът на работодателя може да свидетелства, дори, когато е подписал заповедта за уволнение.

Пълномощниците могат да бъдат свидетели според ГПК

Може да откажат да свидетелстват пълномощниците на страната, които процесуално я представляват по делото (чл. 166, ал. 1, т. 1 ГПК), но докато притежават това качество (чл. 166, ал. 3 ГПК). Няма законови ограничения пълномощниците на страната в материалното правоотношение, предмет на делото да бъдат разпитани като свидетели. Доколкото не е изключено те да са заинтересовани от изхода на делото, показанията им се ценят при условията на чл. 172 ГПК, (свидетелските показания се преценяват от съда с оглед на всички други данни по делото, като се има предвид възможната тяхна заинтересованост), когато те са посочени като свидетели от своите доверители.

Потвърждаване на заповед за прекратяване след свидетелски показания на пълномощника на работодателя

В конкретния казус разгледан от Върховния съд, по делото е разпитан пълномощникът на работодателя, който в това си качество е подписал оспорваната заповед. С оглед показанията на пълномощника съдът е потвърдил заповед за прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на служителя за ефективно изпълнение на работата.

Решение № 466/03.01.2013 г., гр. д. № 1262/2011 г., IV г.о.,  ВКС