предварително разрешение за уволнение

Може ли инспекцията по труда да промени вече издадено разрешение за прекратяване на трудов договор – чл. 333 КТ

Отговорът е положителен.

Няма законова пречка инспекцията по труда да промени даден отказ за предварително уволнение и да издаде ново, с което да даде разрешение.

Тази преценка на инспекцията по труда не подлежи на съдебен контрол. Законът не въвежда изискване предварителното разрешение за уволнение да бъде мотивирано. Работодателят е обвързан с последното дадено от инспекцията по труда становище за всеки конкретен случай, което следва да съобрази преди извършването на уволнението.

чл. 333 от Кодекса на труда