Може ли да се договори КТД със срок по-дълъг от две години?

Отговорът на въпроса е отрицателен.

Максималния срок на действие на КТД съгласно чл. 54, ал. 2 от КТ е 2 години и разпоредбата е императивна. Предвид това, не може да бъде уговарян срок с продължителност над две години. Възможните отклонения, договаряни от страни по КТД може да са само в рамките на закона – при съобразяване с разпоредбите на чл. 53 и чл. 54 от КТ. Това важи и при изменение на КТД, съгласно чл. 56, ал. 2 от КТ. Клаузите съдържащи договорени отклонения несъобразени с горепосочените разпоредби са недействителни като противоречащи на императивна правна норма. Такава недействителна уговорка е разпоредбата от КТД от придаваща на договора срок на действие над императивно установения от чл. 54, ал. 2 от КТ максимален такъв от 2 години. Предвид изложеното следва извод, че за работника или служителя не възникват права от КТД след изтичане на срок от 2 години, в случаите в които е уговорено, автоматичното продължаване на договора след посочения срок. Нищожната клауза от КТД не може да породи действие.