Може ли да полага труд работник с 100% т.н.р.?

Следва ли работодателят да извършва проверка за подходяща работа за трудоустрояване на работник, който е със 100 % трайно намалена работоспособност? Определената с решение на ТЕЛК 100% трайно намалена работоспособност не означава, че работника не следва да упражнява какъвто и да било труд. Със заключението на ТЕЛК трябва не само да се определи болестта, довела […]

Николай Стоянов

08.07.2019
"

към статията

Следва ли работодателят да извършва проверка за подходяща работа за трудоустрояване на работник, който е със 100 % трайно намалена работоспособност?

Определената с решение на ТЕЛК 100% трайно намалена работоспособност не означава, че работника не следва да упражнява какъвто и да било труд.

Със заключението на ТЕЛК трябва не само да се определи болестта, довела до инвалидност, но и да се посочи, че това състояние на работника поражда неговата невъзможност да изпълнява точно определена работа по трудово правоотношение. В заключението на ТЕЛК следва да се посочи и каква друга, подходяща за здравословното състояние на работника, длъжност той може да изпълнява. Това изискване е свързано с идеята на законодателя да не позволи прекратяване на трудовия договор с даден работник, ако и когато при работодателя има подходяща за неговото здравословно състояние работа.

2 Коментари

 1. Николай Петков

  С 100% ТЕЛК съм без придружител ,в момента на освидетелстване не работех.
  На 4.09.2022 год. се пенсионирам поради навършване на години за пенсия и трудов
  стаж. Няма да получавам пенсия от ТЕЛК , имам ли право да работя на трудов договор
  4 часа при подходящи условия.
  Благодаря.

  Отговор
 2. uvolni.me

  Имате право да работите. Обстоятелството, че ТЕЛК е определил 100% неработоспособност не Ви лишава от правото на труд. Работата обаче следва да бъде съобразена със здравословното Ви състояние и това е медицински въпрос. При постъпване на работа Службата по трудова медицина следва да даде заключение дали можете да изпълнявате съответния вид работа.

  Отговор

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.