Майчинство и срочен трудов договор

Отговор на зададен въпрос.

Работнички ползващи отпуск за бременност и раждане, както и майки на деца до 3 г. имат ли закрила при прекратяване на срочен трудов договор?

Отговор отрицателен.

Не ползват закрила и при прекратяване на трудовия договор в срока на изпитване.