„Компенсиране“ за работа по време на официален празник

Отговор на зададен въпрос:

Работодателят не може да „компенсира“ работа по време на официален празник, вместо заплащане на дължимото, не по- малко от удвоения му размер, трудово възнаграждение.