Колко време работодателят може да изпитва работник преди да му предложи трудов договор?

Отговор: Николко

Трудовият договор се сключва преди постъпване на работа. Желанието на двете страни – както на работодателя, така и на работника да се установи от една страна дали работата е подходяща за работника и от друга дали работникът може да изпълнява възложената му трудова функция, не отменя задължението да се сключи трудов договор. В тази връзка законодателят е предвидил клауза в трудовия договор свързана със срок за изпитване, която не може да бъде по-дълга от 6 месеца и трудов договор за една и съща работа с един и работник или служител не може да се сключи само веднъж.

Работниците и служителите следва да знаят, че най-силния индикатор за добросъвестността на работодателя е обстоятелството дали същият му предлага сключване на трудов договор преди постъпване на работа или не. Работодател, който не изпълни задължението да сключи писмен трудов договор с работник или служител е нарушител спрямо държавата. След като работодателят няма респект от закона и държавната репресия, то това е най-ясния уклон към нарушаването на трудовите права на работниците или служителите.