Кой следва да издаде предварително разрешение за уволнение?

Коя инспекция по труда е компетентна да издаде предварително разрешение за уволнение по чл. 333 КТ. По месторабота на работника или служителя, или по седалище и адрес на работодателя?

Отговор: По месторабота на работника или служителя.