Как се изчислява нормата часове при СИРВ?

Условие:

  • СИРВ – едномесечен календарен период
  • Смени – дневна от 07:00 часа до 19:00 часа
    – Нощна от 19:00 часа до 07:00 часа
  • Трудов договор на пълно работно време – осем часа;
  • Месец с 23 работни дни = 184 часа
  • 15 смени по 12 часа.

Задача: Колко нощни смени може да разпредели работодателя 3 или 4 от общо 15 смени?

Отговор:

В случай на 4 нощни смени:

15 смени x 12 часа = 180 часа

Нощен труд 4 смени x 8 часа = 32 часа

Преобразуване на нощните в дневни:

32 часа х 1,143 = 36,58-32 часа = 4,58 (преобразувани нощни часове в дневни)

180 часа + 4,58 = 184,58 часа

В случай на 3 нощни смени:

15 смени x 12 часа = 180 часа

Нощен труд 3 смени x 8 часа = 24 часа

Преобразуване на нощните в дневни:

24 часа х 1,143 = 27,43-24 часа = 3,43 (преобразувани нощни часове в дневни)

180 часа + 3,43 = 183,43 часа

Отговор – 3 смени, тъй като броя на часовете по графика е по-малък от 184 ч. – продължителността на работното време през месеца.