Изменение и допълнение на извънредния закон

В брой 34 от 09.04.2020 г. е публикуван Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ ТУК