Извънреден труд при командироване на технически ръководител

Когато служител е командирован на строителен обект извън мястото му работа, за да изпълнява там работа като технически ръководител и не той е определял работното си време, а предприятието осъществяващо строителната дейност, респективно инвеститора и като технически ръководител е бил длъжен да е на обекта, когато се извършват строителните дейности, включително извън установеното за него работно време, в почивни дни и официални празници, и този труд е бил приеман, то същият следва да се заплати като извънреден.