Заплащане на положен труд през официален празник

Въпрос:

Работя на сумирано изчисляване на работното време. Полагах труд на официален празник. Колко „надника“ следва да ми изплати работодателят – два или три?

Отговор: ДВА.