Законосъобразно уволнение при липса на законово съдържание на мнението на ТЕЛК

Преодоляна ли е закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ, когато работодателят е поискал разрешение от инспекцията по труда за уволнението на работник или служител, но мнението на ТЕЛК няма съдържанието по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5/1987 г.?

Когато е поискал разрешение от инспекцията по труда за уволнението на работник или служител и е приложил мнението на ТЕЛК, независимо дали експертното решение отговаря на изискванията по чл.4, ал.2 от Наредба № 5 от 1987 г., работодателят е изпълнил задълженията си да поиска предварително разрешение за уволнението на работника по чл.333, ал.1, т.3 КТ.

Мотиви:

Преди да упражни правото си да уволни поради съкращаване на щата работник или служител, който е трудоустроен или страда от заболяване, предвидено в Наредба № 5 от 1987 г., работодателят е длъжен да поиска информация дали работникът страда от такова заболяване. Когато събере данни за такова заболяване, работодателят е длъжен да поиска мнението на ТЕЛК, като изпрати необходимите медицински документи, с което той изпълнява задължението си по чл. 333, ал. 2 КТ. Мнението на ТЕЛК трябва да има съдържанието, визирано по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5/1987 г., но адресат на това задължение не е работодателят, а ТЕЛК. Работодателят не може да контролира дали решението на ТЕЛК е мотивирано и по какъв начин. Той е длъжен да изпрати мнението такова, каквото го е получил на Инспекцията по труда, за да даде (или да откаже) даването на разрешение за уволнение. Ако работодателят не е поискал или не е получил мнението на ТЕЛК в разумен срок преди да поиска разрешение от инспекцията, закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ не е преодоляна и уволнението следва да бъде отменено само на това основание. Ако обаче работодателят е получил мнението на ТЕЛК и го е изпратил на Инспекцията по труда с искане за разрешение, той е изпълнил задължението си по Наредба № 5 от 1987 г., независимо от това какви мотиви съдържа експертното решение на ТЕЛК.