Задължителен ли е подбора между служители в различни населени места при съкращаване на щата?

Длъжен ли е работодателят да извърши подбор между служители, които заемат сходни длъжности /с идентични или различни наименования/ в различни населени места?

Работодателят не е задължен да направи подбор между работници или служители на една и съща длъжност или на длъжности със сходни трудови функции, но с място на работа според трудовите договори в различни населени места, тъй като той не може едностранно да изменя мястото и характера на работата, определени в сключения трудов договор.