Забавяне на заплатата след прекратяване на трудовия договор

С работодателя ми прекратихме трудовия договор. Не съм получил последната си заплата повече от месец. Какви действия да предприема?

  1. Сигнал в инспекцията по труда;
  2. Молба за издаване копие от влязлото в сила предписание;
  3. Заявление до районния съд за издаване на заповед за изпълнение;
  4. Възлагане на частен съдебен изпълнител да събере принудително вземането.