Дори обжалваното ТЕЛК решение закриля работника

Закрилата при уволнение на боледуващ от определен кръг болести работник или служител се преодолява само чрез получаването на предварително разрешение от инспекцията по труда за извършване на конкретното уволнение, като разрешението се издава въз основата на необвързващо мнение на ТЕЛК и гарантира законосъобразността на процедурата.

Работодателят не се освобождава от задължението да поиска предварително разрешение от инспекцията по труда, ако има информация, че уволненият работник или служител страда от заболяване, попадащо в хипотезата на цитираната наредба и е без значение дали към същия момент решението на ТЕЛК, за установяване на заболяването е било влязло в сила или респективно в последствие е било отменено.

Определение № 497/30.06.2020 г. по гр. д. № 580/2020 г., IV г.о., ВКС