Доказване оставяне без работа за целите на обезщетението при отмяна на заповед за уволнение

За доказателствените средства, с които работникът или служителят (ищец)  по иск за отмяна на заповед за уволнение може да установява отрицателния факт на оставането си без работа поради незаконното уволнение.

обезщетение чл. 225, ал. 1 КТ.

Оставането без работа поради уволнението може да бъде доказано, като се установи липсата на вписване на последващо трудово правоотношение в трудовата книжка на ищеца, липса на регистрирано трудово правоотношение в НАП през исковия период, регистриране на ищеца в бюрото по труда като безработен, или чрез установяването на други обстоятелства, от които може да се направи извод за оставането без работа.