Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020

„Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020“ от Николай Стоянов

Книгата е резултат на труд продължил 2 г. и 6 м. Анализирани са всички решения и определения на ВКС от 2008 г. до началото на 2020 г. Всички дадени отговори от практиката са систематизирани в книгата по глави, с ясната цел да се създаде методология на дисциплинарното уволнение, която да улесни специалиста в ежедневната му работа при търсене на отговори на различни въпроси.  За по-голяма яснота на правните постановки съм приложил и конкретни примери от казуси.  

Книгата изцяло е насочена към практикуващия юрист и специалист. Главите са систематизирани по теми по способ, даващ възможност за достигане по най-лесен начин до отговора на търсения въпрос в процеса на оперативната работа на съответния специалист.

Подобно предизвикателство не е предприемано в трудовоправната литература и в случай че настоящият труд е практичен в ежедневната работа на специалиста, то целите са постигнати и тази липса е запълнена.

Очаквам обратна връзка от читателите за подобряване качеството на следващите издания.

В случай, че имате въпроси по темата, пишете на uvolnime@abv.bg