В престой ли е служител, който временно изпълнява друга работа?

Отговорът е положителен.

При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ (при спиране на работа за повече от 15 дни) потестативното право на работодателя се основава на факта на престой (спиране на работата) през определен период от време. В заповедта за прекратяване работодателят не е длъжен да посочи изрично продължителността на престоя, тъй като той може да продължава.

За законосъобразността на уволнението следва да се докаже, че през времето на обявения престой за съответното работно място, работникът или служителят е извършвал друга работа в продължение на повече от 15 дни работни дни.