В кои случаи не се дължи обезщетение за оставане без работа?

Когато работник или служител отправи предизвестие за прекратване на трудовия договор и преди неговото изтичане работодателят прекрати трудовото правоотношение, след отмяна на заповедта за прекратяване, на работника не се дължи обезщетение за оставане без работа, тъй като правоотношението е прекратено от работника с изтичане срока на предизвестие, т.е. не по причина на работодателя.  Обезщетение за оставане без работа ще бъде дължимо само за периода от датата на отмененото прекратяване на работодателя до датата на изтичане на предизвестието.