Вътрешни правила на ИА ГИТ за прилагане квотата по ЗХУ

ИА „Главна инспекция по труда“ публикува вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания.

Правилата ТУК и ТУК.