Възстановява на длъжност определена за заемане от държавен служител

Може ли лице, за което съдът е отменил уволнението му на заемана длъжност по трудово правоотношение, да бъде възстановен на същата, при положение че междувременно длъжността по надлежния ред е била определена за заемане от държавен служител по служебно правоотношение?

ОТГОВОРЪТ Е ОТРИЦАТЕЛЕН.