Възстановяване на работа

При положение, че по щатно разписание длъжността не съществува, работодателят длъжен ли е да издава нарочен акт, да разкрива специална бройка, извън вече установения му щат, съвпадаща с длъжността, на която е възстановен работника?

Отговорът е отрицателен.