Видеоклип „моите права при командироване“

Клипът „Не на недекларирания труд!“ е изготвен по проект „НАПРЕДЪК (RAISE UP)-VS/2017/0320“

Инспекцията по труда изготви видеоклип с цел предоставяне на информация на търсещите работа лица за ползите от декларирания труд и на какво следва да обърнат внимание преди заминаване на работа в чужбина, за да се минимизира риска от полагане на недеклариран труд или от попадане в схеми за трудова експлоатация. На интернет страницата на ИА „Главна инспекция по труда“ е достъпен, чрез банер, пряк път към клипа „Не на недекларирания труд!“, който е публикуван в канала за видеосподеляния YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=wYRrhTyg2Io&feature=youtu.be.