База за изчисляване на обезщетения по Кодекса на труда

Следва ли при формиране на базата за изчисляване на обезщетенията по реда на чл. 228 от КТ да се включват получените в последния отработен месец допълнителни възнаграждения за положен извънреден и нощен труд, труд в официални празници, целеви награди и премии?

Отговорът е отрицателен.